Základní údaje o Českém rybářském svazu, místní organizaci Brodek u Přerova:

1. Oficiální název: Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Brodek u Přerova

2. Právní forma: Spolek, pobočný spolek Českého rybářského svazu, z.s., IČO: 00443191 s právní osobností vymezenou §1 odst. 5 Stanov ČRS pod evidenčním číslem 7003.

3. Organizační struktura: Nejvyšším orgánem je členská schůze místní organizace. Výkonným orgánem je výbor místní organizace. Kontrolním a kárným orgánem 1. stupně je dozorčí komise.
Výbor i dozorčí komisi volí členská schůze. Místní organizaci zastupuje předseda a jednatel jako Statutární orgány. V případě, že předseda nebo jednatel nemohou dlouhodobě vykonávat svoji funkci, zastupuje je místopředseda.

4. Poštovní adresa: Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Brodek u Přerova, Masarykovo náměstí č. 13, 751 03 Brodek u Přerova

5. Bankovní spojení: číslo účtu 253417760/0300    (ČSOB)

6. Identifikační číslo (IČ): 18050123

7. Daňové identifikační číslo (DIČ): CZ18050123. Organizace není plátcem DPH.

8. Přehled nejdůležitějších předpisů podle nichž organizace jedná a rozhoduje:
- zákon č. 99/2004 Sb. o rybářství
- vyhláška č. 197/2004 Sb
- zákon č. 254/2001 Sb. o vodách
- Stanovy schválené XIII.sněmem ČRS ----- http://crsbrodek.cz/files/CRS-Stanovy.pdf
- Jednací řád ČRS platný od 10.2.2011 ----- http://crsbrodek.cz/files/CRS_Jednaci_rad.pdf
- Statut celosvazového rybolovu v ČRS
- Statut rybolovu držitelů celorepublikové povolenky na revírech ČRS a MRS
- Usnesení členské schůze
- Statut hospodaření VÚS ČRS Ostrava

..14.06.2016..Vytisknout!