Znečištění místa lovu odpadky

Protože na rybářských revírech dochází k neúnosnému nárůstu znečištění okolí odpadky (sklo, plechovky, plasty, papír, ...), je rybářská stráž nucena přísněji než dosud postihovat porušení ustanovení čl. VI Bližších podmínek výkonu rybářského práva ČRS platných pro rok 2010. V případě zjištění, že místo lovu je znečištěno v menší míře, bude lovící povinen odpadky ihned uklidit a bude proveden záznam o přestupku do povolenky s tím, že tento přestupek je vyřešen nápravou na místě a napomenutím. V případě opakování přestupku nebo v případě, že místo lovu bude znečištěno ve větší míře nebo např. sklem nebo plechovkami, bude lovícímu ihned zadržena povolenka k lovu a přestupek bude postoupen k řešení dozorčí komisí MO (kárné řízení dle § 5 Stanov ČRS) a Krajským úřadem (přestupek dle § 30 odst. 1 písm. f) zákona o rybářství).
Upozorňujeme, že pokud se na místě lovu vyskytují jakékoliv odpadky, musí je lovící uklidit před zahájením lovu. Nelze tedy argumentovat tím, že tyto odpadky lovícímu nepatří, nebo že nepochází od rybářů, ale např.od koupajících.

..11.07.2010..Vytisknout!
Zákaz lovu na štěrkovně Krčmaň 16.5.2010

Na štěrkovně Krčmaň (část revíru Morava Stará 1 - 471057) platí dne 16. května 2010 od 4:00 hod. do 17:00 hod. zákaz lovu z důvodu konání rybářských závodů VÚS ČRS Ostrava, sekce FEEDER. Zákaz lovu bude na místě označen tabulemi.

..21.04.2010..Vytisknout!
Zákaz rybolovu štěrkovna krčmaň (1.5.)

Na štěrkovně Krčmaň, část revíru Morava Stará 1 - 471057 platí dne 1. května 2010 od 4:00 hod. do 15:00 hod. zákaz lovu z důvodu konání rybářských závodů O POHÁR HEJTMANA OLOMOUCKÉHO KRAJE. Zákaz lovu bude na místě označen tabulemi

..20.03.2010..Vytisknout!
Pro studenty

Všichni studenti denního studia starší 18 let, kterým byla v době od 3.1.2010 do 14.2.2010 prodána povolenka za plnou cenu, se mohou s touto povolenkou a potvrzením školy o denním studiu (případně platnou ISIC kartou) dostavit 21.2. nebo 28.2.2010 v době od 9:00 hod. do 11:00 hod. do budovy Obecního úřadu v Brodku u Přerova, kde jim bude vrácen vzniklý přeplatek (rozdíl v zaplacené ceně a ceně povolenky kategorie "mládež, ZTP"). Výbor MO

..19.02.2010..Vytisknout!

« previous | 112 13 14 15 16 17 18 | next »