UPOZORNĚNÍ NA DŮLEŽITÉ TERMÍNY NA ZAČÁTKU ROKU 2011

1. Do konce roku 2010: vrácení řádně vyplněných pstruhových povolenek (sumářů úlovků a docházek za rok 2010).

2. Do 10. ledna 2011: vrácení řádně vyplněných mimopstruhových povolenek celosvazových, celorepublikových a povolenek MRS (sumářů úlovků a docházek za rok 2010).

3. Do 15. ledna 2011: vrácení řádně vyplněných územních mimopstruhových povolenek (sumářů úlovků a docházek za rok 2010).

4. Do 28.února 2011: zaplacení členského příspěvku (známky) na rok 2011.

 

Řádně vyplněné povolenky za rok 2010 je možno zaslat poštou (doporučeně) nebo vložit do schránky na adrese (p. Vít): Český rybářský svaz, místní organizace Brodek u Přerova, Jiráskova 277, 751 03 Brodek u Přerova, a to tak, aby byly doručeny nejpozději do výše uvedených termínů. Osobně je možno povolenky uvedené v bodu 2 a 3 vrátit také 2. ledna 2011 a 9. ledna 2011 v době od 9:00 do 11:00 hod. v přízemí Obecního úřadu v Brodku u Přerova.

Včasné odevzdání řádně vyplněné povolenky (sumáře úlovků a docházek) je podmínkou pro vydání povolenky v následujícím roce.
V případě odevzdání neúplné povolenky nebo nedodržení stanoveného termínu pro odevzdání povolenky může být povolenka na následující rok vydána jen po zaplacení peněžního příspěvku ve výši 300,- Kč (doplňující školení).

..06.12.2010..Vytisknout!
PF 2011

Fotka malá

..01.12.2010..Vytisknout!
Poslední brigáda !

Brigády v roce 2010 končí v sobotu 13.listopadu, začátek a místo obvyklé: Kokory, rybářská chata u rybníka Altýř, 7:00 hod. V případě deště se brigády nekonají. Připomínáme, že brigádu v rozsahu 10 hodin za rok jsou povinni odpracovat všichni členové od 16 do 62 let, kromě žen a držitelů průkazu ZTP (ZTTP). V případě neodpracování brigády je člen povinen zaplatit 100,- Kč za každou neodpracovanou hodinu, jinak mu nemůže být vydána povolenka na následující rok. Náhrada se platí před vydáním povolenky.

..07.10.2010..Vytisknout!
Rozloučení

Ve středu 11.srpna 2010 se ve 14 hod. v kostele svatého Jana Křtitele v Brodku u Přerova naposled rozloučíme se zesnulým Pavlem Zavadilem. Pavel Zavadil byl zakládajícím členem naší místní organizace a dlouholetým členem výboru. Poctivé a nezištné práci pro rybáře věnoval téměř všechen svůj volný čas, za což mu patří velký dík. Jeho práce zůstane dlouho v naší paměti. Výbor MO.

..07.08.2010..Vytisknout!

« previous | 112 13 14 15 16 17 18 | next »