Brigády jaro 2015

Brigády je možno odpracovat až do odvolání v průběhu jarních měsíců počínaje 16. 5. 2015.
Na stanovení místa a data konání prací je nutné dohodnout se předem na telefonních číslech: 776122833 nebo 732737631.
Na základě usnesení výroční členské schůze lze brigádnickou povinnost splnit náhradním způsobem a to: zaplacením 700,- Kč (70,- Kč za neodpracovanou hodinu).

..01.05.2015..Vytisknout!
Výroční členská schůze

Výroční členská schůze MO ČRS Brodek, se uskuteční dne 29.3.2015 v 9 hod v kino sále v Brodku u Přerova.

..19.02.2015..Vytisknout!
Povolenky na rok 2015

PRODEJ ČLENSKÝCH ZNÁMEK A POVOLENEK NA ROK 2015 POKRAČUJE KAŽDOU NEDĚLI V LEDNU A V ÚNORU 2015 OD 9.00 do 11.00 HOD.


Místo výdeje: budova Obecního úřadu v Brodku u Přerova

Výbor MO ČRS Brodek u Přerova upozorňuje, že povolenky se sumáři úlovků za rok 2014 musí být před jejich vrácením ve stanoveném termínu po skončení platnosti povolenky řádně vyplněny ve všech předtištěných kolonkách včetně počtu docházek k vodě. Sumář úlovků za rok 2014, který nebude řádně vyplněn, bude považován za neodevzdaný s tím, že tomu kdo neodevzdá povolenku se sumářem úlovků za rok 2014, nemůže mu být vydána povolenka pro rok 2015.

Členské známky musí být zaplaceny nejpozději dne 28. 2. 2015!
Na základě usnesení výroční členské schůze lze brigádnickou povinnost splnit náhradním způsobem a to zaplacením 700,- Kč.

..30.12.2014..Vytisknout!
Povolenky na rok 2014
..07.12.2013..Vytisknout!

« previous | 17 8 9 10 11 12 1318 | next »