Brigády 2013

Brigády 2013: Brigády se konají každý týden v sobotu od 7:00 hodin (po dohodě na uvedených telefonních číslech i v jiný den). Pro upřesnění místa konání prací je nutné se telefonicky nahlásit předem, nejpozději v pátek, na čísle 608 862 628 nebo 732 737 631. Na základě usnesení členské schůze lze brigádnickou povinnost splnit také náhradním způsobem, a to zaplacením 1000,- Kč.

..20.01.2013..Vytisknout!
UPOZORNĚNÍ NA DŮLEŽITÉ TERMÍNY NA ZAČÁTKU ROKU 2013

1.       Sumáře územních povolenek za rok 2012 odevzdat do 15.1.2013.
2.       Sumáře celorepublikových a celosvazových povolenek odevzdat řádně vyplněné do 5.1.2013. Totéž u povolenek MRS.
3.       Sumáře pstruhových povolenek odevzdat do 5.1.2013.


Povolenky odevzdat do schránky jednatele MO p. Víta na adrese Brodek u Přerova, Jiráskova 277 (možno i poštou nebo osobně).

Letošní rok musí být všechny sumáře řádně a kompletně vyplněné! To znamená, že každý sumář, který budete vracet, musí obsahovat správné číslo revíru a počet docházek k jednotlivým revírům. Počet docházek musí být vyplněn i v případě, že nebyla ulovena žádná ryba. Pokud nebude sumář v pořádku, bude vrácen a nebude Vám vystavena povolenka pro rok 2013!

Doklady nutné pro vydání povolenky:
1.       Státní rybářský lístek (platný!).
2.       Členská legitimace.
3.       Průkaz o brigádách.
4.       Vrácený kompletně vyplněný sumář za rok 2012.
5.       Průkaz ZTP (tělesně postižení).

..21.12.2012..Vytisknout!
VÝDEJ POVOLENEK NA ROK 2013

Prodej povolenek a členských známek na rok 2013 je každou neděli od 6.1.2013 do 3.3.2013 v době od 9:00 do 11:00 hod. v Brodku u Přerova v budově Obecního úřadu.
Prodej členských známek bude ukončen 28.2.2013.
Pro výměnu členského průkazu doneste svou aktuální fotografii!
Náhrada za nesplnění brigádnické povinnosti za loňský rok je 1000,- Kč.

..21.12.2012..Vytisknout!
Brigády v roce 2012

Brigády se konají každý týden v sobotu od 7:00 hod. Je nutno předem se na brigádu telefonicky nahlásit nejpozději v pátek, a to na číslo 608 862 628 nebo 776 122 833. Místo konání brigády bude sděleno při nahlášení.
(Brigádu lze na základě usnesení členské schůze splnit rovněž náhradním způsobem, a to zaplacením 1.000,- Kč.)

..16.03.2012..Vytisknout!

« previous | 19 10 11 12 13 14 1518 | next »