Důležité !

Školení nových členů se koná v neděli 4. března 2012 v budově Obecního úřadu v Brodku u Přerova. Podrobnosti sdělí Petr VÍT, tel. 737 881 359.

Členská schůze ČRS MO Brodek u Přerova se koná v neděli 25. března 2012 od 9:00 hod. v sále kina v Brodku u Přerova.

Dále můžete najít na webu aktualizovaný Ceník povolenek pro rok 2012 , Rybářský řád pro rok 2012 a v poslední řadě Doplnění soupisu revírů

..09.01.2012..Vytisknout!
UPOZORNĚNÍ NA DŮLEŽITÉ TERMÍNY NA ZAČÁTKU ROKU 2012

1. Do 8. ledna 2012: vrácení řádně vyplněných pstruhových povolenek (sumářů úlovků a docházek za rok 2011).

2. Do 10. ledna 2012: vrácení řádně vyplněných mimopstruhových povolenek celosvazových, celorepublikových a povolenek MRS (sumářů úlovků a docházek za rok 2011).

3. Do 15. ledna 2012: vrácení řádně vyplněných územních mimopstruhových povolenek (sumářů úlovků a docházek za rok 2011).

4. Do 29.února 2012: zaplacení členského příspěvku (známky) na rok 2012.

Řádně vyplněné povolenky za rok 2011 je možno zaslat poštou (doporučeně) nebo vložit do schránky na adrese (p. Vít): Český rybářský svaz, místní organizace Brodek u Přerova, Jiráskova 277, 751 03 Brodek u Přerova, a to tak, aby byly doručeny nejpozději do výše uvedených termínů. Osobně je možno povolenky uvedené v bodu 2 a 3 vrátit také 8. ledna 2012, resp. 15. ledna 2012 v době od 9:00 do 11:00 hod. v přízemí Obecního úřadu v Brodku u Přerova.

Včasné odevzdání řádně vyplněné povolenky (sumáře úlovků a docházek) je podmínkou pro vydání povolenky v následujícím roce.
V případě odevzdání neúplné povolenky nebo nedodržení stanoveného termínu pro odevzdání povolenky může být povolenka na následující rok vydána jen po zaplacení peněžního příspěvku ve výši 300,- Kč (doplňující školení).

..04.01.2012..Vytisknout!
ÚŘEDNÍ HODINY V LEDNU A ÚNORU 2012

Úřední hodiny v lednu a únoru 2012 budou každou neděli počínaje 8. lednem  a konče 26. únorem v přízemí Obecního úřadu v Brodku u Přerova vždy od 9:00 hod. do 11:00 hod.

..04.01.2012..Vytisknout!
Zákaz rybolovu

Zákaz rybolovu 19.11.2011 na rybářském revíru č. 471173 - Majetín 1A (označeno na místě tabulemi).

..11.11.2011..Vytisknout!

« previous | 110 11 12 13 14 15 1618 | next »