PF 2011

Fotka malá

..01.12.2010..Vytisknout!
Poslední brigáda !

Brigády v roce 2010 končí v sobotu 13.listopadu, začátek a místo obvyklé: Kokory, rybářská chata u rybníka Altýř, 7:00 hod. V případě deště se brigády nekonají. Připomínáme, že brigádu v rozsahu 10 hodin za rok jsou povinni odpracovat všichni členové od 16 do 62 let, kromě žen a držitelů průkazu ZTP (ZTTP). V případě neodpracování brigády je člen povinen zaplatit 100,- Kč za každou neodpracovanou hodinu, jinak mu nemůže být vydána povolenka na následující rok. Náhrada se platí před vydáním povolenky.

..07.10.2010..Vytisknout!
Rozloučení

Ve středu 11.srpna 2010 se ve 14 hod. v kostele svatého Jana Křtitele v Brodku u Přerova naposled rozloučíme se zesnulým Pavlem Zavadilem. Pavel Zavadil byl zakládajícím členem naší místní organizace a dlouholetým členem výboru. Poctivé a nezištné práci pro rybáře věnoval téměř všechen svůj volný čas, za což mu patří velký dík. Jeho práce zůstane dlouho v naší paměti. Výbor MO.

..07.08.2010..Vytisknout!
Znečištění místa lovu odpadky

Protože na rybářských revírech dochází k neúnosnému nárůstu znečištění okolí odpadky (sklo, plechovky, plasty, papír, ...), je rybářská stráž nucena přísněji než dosud postihovat porušení ustanovení čl. VI Bližších podmínek výkonu rybářského práva ČRS platných pro rok 2010. V případě zjištění, že místo lovu je znečištěno v menší míře, bude lovící povinen odpadky ihned uklidit a bude proveden záznam o přestupku do povolenky s tím, že tento přestupek je vyřešen nápravou na místě a napomenutím. V případě opakování přestupku nebo v případě, že místo lovu bude znečištěno ve větší míře nebo např. sklem nebo plechovkami, bude lovícímu ihned zadržena povolenka k lovu a přestupek bude postoupen k řešení dozorčí komisí MO (kárné řízení dle § 5 Stanov ČRS) a Krajským úřadem (přestupek dle § 30 odst. 1 písm. f) zákona o rybářství).
Upozorňujeme, že pokud se na místě lovu vyskytují jakékoliv odpadky, musí je lovící uklidit před zahájením lovu. Nelze tedy argumentovat tím, že tyto odpadky lovícímu nepatří, nebo že nepochází od rybářů, ale např.od koupajících.

..11.07.2010..Vytisknout!

« previous | 117 18 19 20 21 22 23 | next »