Výroční členská schůze 2021

POZVÁNKA

všem členům ČRS, z.s, MO Brodek u Přerova

Výbor ČRS z.s., MO Brodek u Přerova oznamuje, že:

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE

se koná v neděli dne 27. června 2021

Místo konání:   Kinosál v Brodku u Přerova

Čas konání:             9.00 hod.

Upozorňujeme, že z důvodu omezení vyhlášených v souvislosti s šířením nemoci Covid-19 se schůze bude konat za dodržení vyhlášených hygienických podmínek závazných v den konání schůze. O hygienických podmínkách závazných pro účast na schůzi budete informování prostřednictvím www stránek a na vývěskách místní organizace.

V Brodku u Přerova dne 10. 6. 2021

Výbor MO ČRS Brodek u Přerova

..10.06.2021..Vytisknout!
Členské známky 2021

Výbor ČRS MO Brodek u Přerova informuje své členy o prodeji členských známek v roce 2021.

Dle § 3 odst. 7, písm. b) stanov Českého rybářského svazu je třeba uhradit členské známky pro rok 2021 nejpozději do 30. 4. 2021. Není-li v této lhůtě členský poplatek zaplacen, zaniká uplynutím dne 30. 4. 2021 členství v Českém rybářském svazu.

Na této skutečnosti nic nemění ani skutečnost, že celý svět a tedy i naši republiku postihla koronavirová pandemie.

Vzhledem ke vzniklé situaci způsobené zejména koronavirovou pandemií, je však třeba najít omluvitelné řešení mimořádné situace, která nezaviněně způsobila prodlení v úhradě členského příspěvku ze strany některých našich členů.

Proto výbor MO rozhodl, že bude i po uplynutí termínu k úhradě členského poplatku, tj. po dni 30. 4. 2021 dále prodávat členské známky a umožní se tak zájemcům zachovat resp. obnovit své členství v ČRS za těchto podmínek:

Zájemci, kteří prokáží věrohodným dokumentem, že nemohli zaplatit a vyzvednout členskou známku do 30. 4. 2021 (nemoc Covid-19, jiná vážná nemoc, úraz, hospitalizace apod.) bude známka vydána proti zaplacení její nominální hodnoty ve výši 500,- Kč, pokud o něj požádají do 30. 6. 2021.

Ostatní zájemci o zachování členství, kteří neprokáží objektivní překážku, která jim zabránila uhradit členský poplatek v stanoveném termínu bude vydána proti zaplacení nominální hodnoty 500,- Kč a za účel obnovení zaniklého členství zaplacení stanoveného vstupního členského poplatku ve výši 500,- Kč.

V Brodku u Přerova dne 30. 4. 2021

Výbor ČRS MO Brodek u Přerova, z.s.

..25.05.2021..Vytisknout!
Revír Krčmaň 1A - 471 229

Dne 15.4. bude znovu otevřen revír v k.ú. Krčmaň, pod novým číslem a názvem revíru.

471 229      Krčmaň 1A

Do 14.4. včetně vyhlásil hospodář hájení vysazených ryb. Číslo revíru je přiděleno nově a není ještě uvedeno v soupisu revírů, tam je  Krčmaň stále zahrnuta do 471 057 Morava stará 1.  Revír s novým číslem bude přehledně označen cedulemi.

Bivakování u revíru Krčmaň 1A povoleno s podmínkou vybavení chemickým WC. Je zákázáno tábořit, stanovat, vjíždět a parkovat na zelených plochách. Platí přísný zákaz vylévání použitého chemického WC na revíru a na přilehlé pozemky. Horní míra kapra je 70 cm.

Výbor MO ČRS Brodek.

..26.03.2021..Vytisknout!
Prodej členských známek a povolenek 2021

 

PRODEJ ČLENSKÝCH ZNÁMEK A
POVOLENEK NA ROK 2021 BUDE
z důvodu nepříznivé
epidemiologické situace bude
zahájen v pondělí dne 4. 1. 2021

PRODEJ ČLENSKÝCH ZNÁMEK A POVOLENEK NA ROK 2021

bude z důvodu nepříznivé epidemiologické situace zahájen v pondělí 4. 1. 2021

u hospodáře MO p.Bohumila Talaše, výhradně po předchozím objednání !

Řádně vyplněný sumář za rok 2020 je povinnost odevzdat do 15.1.2021 také u p.Talaše !

..17.12.2020..Vytisknout!

« previous | 1 2 3 4 5 6 718 | next »