Výdej a ceny povolenek pro rok 2020

Výbor MO ČRS Brodek u Přerova oznamuje:

PRODEJ ČLENSKÝCH ZNÁMEK A POVOLENEK NA ROK 2020 BUDE PROBÍHAT KAŽDOU NEDĚLI POČÍNAJE 5. 1. 2020 a KONČE DNEM 1. 3. 2020 OD 9.00 do 11.00 HOD.

Ceník povolenek a členských známek ZDE.

Místo výdeje:       budova Obecního úřadu v Brodku u Přerova

..10.12.2019..Vytisknout!
Zákaz rybolovu - vysazování ryb

ZÁKAZ RYBOLOVU

je vyhlášen na rybářském revíru č. 471057. Morava Stará 1 _ pískovna Krčmaň

od soboty 12.10.2019 do  pátku 25.10.2019  včetně,

z důvodu ochrany nově vysazených ryb.

Český rybářský svaz z.s.

Místní organizace Brodek u Přerova

..13.10.2019..Vytisknout!
Zákaz rybolovu - myslivecký hon

 

ZAKA Z
RYBOLOVU

10 9.20 19
od I do 12

hod.

Rvbářský revír č. 471Q57. Morava
Stará 1 _ pískovna Krčmaň

Y
Ceský rvbářskÝ svaz z.s.

Místní organizace Brodek u Přero

ZÁKAZ RYBOLOVU je vyhlášen na revíru:
Rybářský revír č. 471057. Morava Stará 1 _ pískovna Krčmaň

1.9.2019 od 8:00 do 12:00

Český rybářský svaz z.s.

Místní organizace Brodek u Přerova

 

..29.08.2019..Vytisknout!
Upozornění - č.r. 471057

Upozornění:
Vážení rybáři, vážené rybářky, v minulých dnech byl výbor naší místní organizace informován, že
pískovnu Krčmaň, která je součástí revíru č. 471 057, Morava Stará č.1, kterou má naše organizace
svěřenu do hospodaření obcházejí zatím nezjištěné osoby, které se pokoušejí slovně vykázat rybáře
od vody s tím, že je na této pískovně lov ryb zakázán.
Na výzvy těchto osob nijak nereagujte!!!!
Pro případ, opakování této situace, je třeba zdůraznit, že rybáře od této lokality je oprávněn vykázat
výhradně rybářská stráž, za předpokladu, že se lovící rybář dopustí přestupku na úseku rybářství dle
zákona o rybářství nebo v případě vyhlášeného hájení vody v souladu se zákonem o rybářství.
V současné době se žádné hájení této vody nepřipravuje, a pokud by k tomu mělo dojít, budete
informováni pomocí informačních tabulí umístěných hospodářem místní organizace a současně
zprávou na této internetové stránce. Jakýkoli pokus o vykázání od vody nebo zabránění v rybolovu
hlaste obratem hospodáři naší organizace na tel. číslo: 776 122 833.
Český rybářský svaz je řádným držitelem výše označeného rybářského revíru a dle zákona o rybářství
je vlastník přístupových pozemků povinen umožnit držiteli povolenky k rybolovu umožnit přístup
k rybářskému revíru a lov ryb na tomto revíru.

Výbor ČRS MO Brodek u Přerova

Upozornění:

Vážení rybáři, vážené rybářky, v minulých dnech byl výbor naší místní organizace informován, že pískovnu Krčmaň, která je součástí revíru č. 471 057, Morava Stará č.1, kterou má naše organizace svěřenu do hospodaření, obcházejí zatím nezjištěné osoby, které se pokoušejí slovně vykázat rybáře od vody s tím, že je na této pískovně lov ryb zakázán.Na výzvy těchto osob nijak nereagujte!!!!Pro případ, opakování této situace, je třeba zdůraznit, že rybáře od této lokality je oprávněna vykázat výhradně rybářská stráž, za předpokladu, že se lovící rybář dopustí přestupku na úseku rybářství dle zákona o rybářství nebo v případě vyhlášeného hájení vody v souladu se zákonem o rybářství. V současné době se žádné hájení této vody nepřipravuje, a pokud by k tomu mělo dojít, budete informováni pomocí informačních tabulí umístěných hospodářem místní organizace a současně zprávou na této internetové stránce. Jakýkoli pokus o vykázání od vody nebo zabránění v rybolovu hlaste obratem hospodáři naší organizace na tel. číslo: 776 122 833. Český rybářský svaz je řádným držitelem výše označeného rybářského revíru a dle zákona o rybářství je vlastník přístupových pozemků povinen umožnit držiteli povolenky k rybolovu umožnit přístup k rybářskému revíru a lov ryb na tomto revíru.
Výbor ČRS MO Brodek u Přerova

 

..27.06.2019..Vytisknout!

« previous | 13 4 5 6 7 8 918 | next »